Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XXXVI/368/2006 27.10.2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2007-2015. 2008-03-20 11:58
dokument XXXV/367/2006 24.10.2006 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego. 2008-03-20 11:39
dokument XXXV/366/2006 24.10.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-03-20 11:39
dokument XXXV/366/2006 24.10.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-03-20 11:39
dokument XXXV/365/2006 24.10.2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. 2008-03-20 09:17
dokument XXXV/364/2006 24.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-03-19 11:35
dokument XXXV/363/2006 24.10.2006 XXVI/277/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/277/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2005 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości 2008-03-19 11:33
dokument XXXV/362/2006 24.10.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. 2008-03-19 11:33
dokument XXXV/361/2006 24.10.2006 w sprawie stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz obowiązujących planów miejscowych z przepisami prawa. 2008-03-19 11:33
dokument XXXV/360/2006 24.10.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo. 2008-03-19 11:32
dokument XXXV/359/2006 24.10.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Krzemienica, Swołowo, Bruskowo Wielkie w gminie S 2008-03-19 11:31
dokument XXXIV/358/2006 10.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok 2008-03-19 11:31
dokument XXXIV/357/2006 10.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Obszaru " Redzikowo" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2008-03-19 11:30
dokument XXXIII/356/2006 14.09.2006 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. 2008-03-13 16:25
dokument XXXIII/355/2006 14.09.2006 w sprawie uzgodnienia treści zmian w Regulaminie Straży Gminnej w Kobylnicy uchwalonego przez Radę Gminy Kobylnica na mocy Porozumienia międzygminnego przyjętego Uchwałą R 2008-03-13 16:24
dokument XXXIII/354/2006 14.09.2006 w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk w sprawie pomocy finansowej. 2008-03-13 16:15
dokument XXXIII/353/2006 14.09.2006 w sprawie przyjęcia aneksu do zawartego Porozumienia pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych zawar 2008-03-13 16:14
dokument XXXIII/352/2006 14.09.2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 2008-03-13 16:14
dokument XXXIII/351/2006 14.09.2006 w sprawie przystapienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko, Włynkowo i Strzelinko. 2008-03-13 16:14
dokument XXXIII/350/2006 14.09.2006 XXX/319/2006 uchylająca Uchwałę Nr XXX/319/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania pr 2008-03-13 16:09
dokument XXXIII/349/2006 14.09.2006 w sprawie mieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy 2008-03-13 16:09
dokument XXXIII/348/2006 14.09.2006 w sprawie mieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy. 2008-03-13 16:08
dokument XXXIII/347/2006 14.09.2006 w sprawie uchwalenia miejsca planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wielofunkcyjnego zespołu parkowo-rekreacyjnego w miejscowości Strzelino gmina Słupsk. 2008-03-13 16:08
dokument XXXIII/346/2006 14.09.2006 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jezierzyce SHR 2008-03-13 16:08
dokument XXXIII/345/2006 14.09.2006 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010 2008-03-13 13:38
dokument XXXIII/344/2006 14.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-03-13 13:37
dokument XXXII/343/2006 17.08.2006 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica a Gminą Słupsk przy udziale " Wodociągi Słupsk" spółka z 2008-03-13 13:25
dokument XXXII/342/2006 17.08.2006 XXXI/335/2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXI/335/2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na teren 2008-03-13 12:08
dokument XXXII/341/2006 17.08.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok 2008-03-13 12:03
dokument XXXII/340/2006 17.08.2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia umowy Nr Z/2.22/III/3.1/400/05/U/18/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Słupsk. 2008-03-13 12:01
dokument XXXI/339/2006 29.06.2006 w sprawie podziału Gminy Słupsk na obwody głosowania oraz ustalenia uch numerów i granic. 2008-03-13 12:00
dokument XXXI/338/2006 29.06.2006 w sprawie podziału Gminy Słupsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2008-03-13 12:00
dokument XXXI/337/2006 29.06.2006 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzial 2008-03-13 11:59
dokument XXXI/336/2006 29.06.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2008-03-13 11:58
dokument XXXI/335/2006 29.06.2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Słupsk. 2008-03-13 11:57
dokument XXXI/334/2006 29.06.2006 XXX/306/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/306/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie wprowadzenia zakazów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania 2008-03-13 11:55
dokument XXXI/333/2006 29.06.2006 XXX/308/2006 zamieniająca Uchwałę Rady Gminy Słupsk Nr XXX/308/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w obrębie Gminy Słupsk 2008-03-13 11:55
dokument XXXI/332/2006 29.06.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice. 2008-03-13 11:53
dokument XXXI/331/2006 29.06.2006 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. 2008-03-11 16:09
dokument XXXI/330/2006 29.06.2006 XXX/318/2006 uchylająca Uchwałę Nr XXX/318/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg 2008-03-11 16:03
dokument XXXI/329/2006 29.06.2006 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jezierzyce. 2008-03-11 16:01
dokument XXXI/328/2006 29.06.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z powiatowego zasobu nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. 2008-03-11 16:01
dokument XXXI/327/2006 29.06.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. 2008-03-11 16:01
dokument XXXI/326/2006 29.06.2006 w sprawie przejęcia Klubu Garnizonowego oraz Izby Pamięci 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie Osiedle od 1 stycznia 2008 roku. 2008-03-11 16:00
dokument XXXI/325/2006 29.06.2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupsk. 2008-03-11 16:00
dokument XXXI/324/2006 29.06.2006 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk za pierwsze półrocze oraz informacji o realizacji planu finansowego instytucji kult 2008-03-11 16:00
dokument XXXI/323/2006 29.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-03-11 15:59
dokument XXXI/322/2006 29.06.2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych. 2008-03-11 15:58
dokument XXXI/321/2006 29.06.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk” 2008-03-11 15:58
dokument XXX/320/2006 11.04.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko. 2008-03-11 15:57
dokument XXX/319/2006 11.04.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, Włynkowo i Strzelinko w gmin 2008-03-11 15:52
dokument XXX/318/2006 11.04.2006 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. 2008-03-11 15:52
dokument XXX/317/2006 11.04.2006 uchylająca Uchwałę Nr XVI/145/2000 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdz 2008-03-11 15:51
dokument XXX/316/2006 11.04.2006 XVIII/183/2004 uchylająca Uchwałę Nr XVIII/183/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pr 2008-03-11 15:51
dokument XXX/315/2006 11.04.2006 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa 2008-03-11 15:51
dokument XXX/314/2006 11.04.2006 w sprawie nadania nazwy ulicy w Siemianicach. 2008-03-11 15:50
dokument XXX/313/2006 11.04.2006 w sprawie nadania nazwy ulicy we Włynkówku 2008-03-11 15:49
dokument XXX/312/2006 11.04.2006 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Słupsk oraz dalszego postępowania z nimi. 2008-03-11 15:49
dokument XXX/311/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Karzcino. 2008-03-11 15:48
dokument XXX/310/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Wiklino. 2008-03-11 15:46
dokument XXX/309/2006 11.04.2006 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegóło 2008-03-11 15:46
dokument XXX/308/2006 11.04.2006 w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w obrębie Gminy Słupsk. 2008-03-11 15:45
dokument XXX/307/2006 11.04.2006 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku. 2008-03-11 15:45
dokument XXX/306/2006 11.04.2006 w sprawie wprowadzania zakazów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Słupsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoh 2008-03-11 15:45
dokument XXX/305/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2006. 2008-03-11 15:44
dokument XXX/304/2006 11.04.2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Słupsk. 2008-03-11 15:41
dokument XXX/303/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiąc 2008-03-11 15:41
dokument XXX/302/2006 11.04.2006 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2008-03-11 15:40
dokument XXX/301/2006 11.04.2006 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2008-03-11 15:40
dokument XXX/300/2006 11.04.2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Słupsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosu 2008-03-11 15:40
dokument XXX/299/2006 11.04.2006 XXIV/247/2005 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXIV/247/2005 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 2008-03-11 15:39
dokument XXX/298/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-03-11 15:38
dokument XXX/297/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2005. 2008-03-11 13:10
dokument XXX/296/2006 11.04.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-03-11 13:09
dokument XXX/295/2006 11.04.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-03-11 13:09
dokument XXX/294/2006 11.04.2006 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. 2008-03-11 13:08
dokument XXX/293/2006 11.04.2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2005 2008-03-11 12:57
dokument XXIX/292/2006 10.02.2006 w sprawie wniesienia aportem do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Słupsku nieruchomości gruntowej. 2008-03-11 12:54
dokument XXIX/291/2006 10.02.2006 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych 2008-03-11 12:54
dokument XXIX/290/2006 10.02.2006 w sprawie wzniesienia pomnika ku czci pamięci lotników 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie Osiedle 2008-03-11 12:53
dokument XXIX/289/2006 10.02.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-03-11 12:52
dokument III/21/2006 19.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 2008-03-11 12:42
dokument III/20/2006 19.12.2006 X/86/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. 2008-03-11 12:41
dokument III/19/2006 19.12.2006 w sprawie nadania zazwy ulicy w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk. 2008-03-11 12:40
dokument III/18/2006 19.12.2006 XXXIII/347/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/347/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008-03-11 12:39
dokument III/17/2006 19.12.2006 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne, będącego podstawą do zwrotu kosztów używania przez Wójta Gminy Słupsk - Mariusza Chmiela w celach służbowy 2008-03-11 12:38
dokument III/16/2006 19.12.2006 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2007. 2008-03-11 12:10
dokument III/15/2006 19.12.2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2007. 2008-03-11 12:10
dokument III/14/2006 19.12.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-03-11 12:05
dokument III/13/2006 19.12.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-03-11 12:04
dokument III/12/2006 19.12.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-03-11 12:03
dokument III/11/2006 19.12.2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-03-11 12:02
dokument II/10/2006 05.12.2006 XXXV/366/2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXV/366/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków t 2008-03-11 12:02
dokument II/9/2006 05.12.2006 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Słupsk. 2008-03-11 12:00
dokument II/8/2006 05.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-03-11 12:00
dokument II/7/2006 05.12.2006 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjalnego. 2008-03-11 11:59
dokument II/6/2006 05.12.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 2008-03-11 11:58
dokument II/5/2006 05.12.2006 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk. 2008-03-11 11:58
dokument II/4/2006 05.12.2006 I/3/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Słupsk 2008-03-11 11:57
dokument I/3/2006 22.11.2006 w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Słupsk 2008-03-11 11:38
dokument I/2/2006 22.11.2006 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk 2008-03-11 11:36
dokument I/1/2006 22.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk 2008-03-11 11:35