Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXIII/351/2006 14.09.2006 w sprawie przystapienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko, Włynkowo i Strzelinko.


UCHWAŁA Nr XXXIII/351/2006

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko, Włynkowo, Strzelino i Strzelinko.

Na podstawie:

  • art. 14 ust. 1, 2, 3, 4 i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz. U. Nr 141 poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1082; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319),

  • art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1475),

po ustaleniu zgodności zapisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

§ 1.

      1. Na wniosek Wójta Gminy przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, Włynkowo, Strzelino i Strzelinko w Gminie Słupsk.

      2. Granice obszaru, który został objęty planem miejscowym przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiotem planu miejscowego, o którym mowa w § 1, jest przeznaczenie terenu przedstawionego na załączniku graficznym na cele zabudowy handlu wielkopowierzchniowego i usług towarzyszących oraz na cele zabudowy mieszkaniowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 13-03-2008 16:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2008 16:14