Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 20 listopada 2012 r. złożonego przez Panią Ewę Trybulską, w imieniu firmy ABOL. S. C. ul. Kochanowskiego 8-70, 77-100 Bytów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków dla osiedla PGO w miejscowości Bierkowo" 2012-12-19 12:02
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w m. Bydlino" na terenie Gminy Słupsk. 2012-12-18 18:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-270 Ustka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1015G na odcinku droga wojewódzka nr 203 - Bruskowo Wielkie" 2012-12-11 10:52
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1015G na odcinku droga wojewódzka nr 203 - Bruskowo Wielkie" 2012-12-11 10:50
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.27.11.2012 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko - Gmina Słupsk" 2012-12-11 10:46
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2012 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.14.9.2012 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie grzebowiska dla zwłok zwierzęcych na działce 150 w Bruskowie Małym" 2012-11-29 07:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie "Przystosowaniu chałupy mieszkalnej na potrzeby muzealne i budowie wiaty drewnianej na zabytkowe maszyny rolnicze" 2012-11-19 13:29
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 6 listopada 2012 r. złożonego przez pana Artura Szamiela, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku warsztatu samochodowego z wulkanizacją" planowanego na dz. nr 551 w obrębie miejscowości Włynkówko w Gminie Słupsk. 2012-11-19 13:27
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 29 października 2012 r. Muzeum Pomorza Środkowego, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przystosowaniu chałupy mieszkalnej na potrzeby muzealne i budowie wiaty drewnianej na zabytkowe maszyny rolnicze" w Gminie Słupsk. 2012-11-15 15:12
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie "Przebudowa drogi leśnej-pożarowej nr 8 położonej w Leśnictwie Wrzeście, Machowino i Siemianice, Nadleśnictwo Ustka w oddziałach 502, 503, 495, 496, 489, 490, 485, 480, 481, 482, 470, 471, 460, 459, 458, 442, 441440" 2012-11-15 15:09
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, gm. Słupsk, Zespołu elektrowni wiatrowych Karżcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Karżcino, Wrzeście Kępno, gm. Słupsk" 2012-11-13 07:50
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 23 października Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego "ENBUD" Słupsk Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie rozdzielni 110 kV do układu docelowego pola 12-21 w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w m. Wierzbięcin" 2012-10-30 14:26
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2012 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie rozdzielni 110 kV do układu docelowego pola 12-21 w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w m. Wierzbięcin" 2012-10-30 14:23
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu korekty wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko - Gmina Słupsk" 2012-10-30 14:17
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2012 roku wydana została decyzja znak OS.6220.25.5.2012 umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjno - magazynowego na dz. nr 115/24 w Głobinie" 2012-10-22 12:40
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 21 września Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w m. Bydlino" 2012-10-16 14:38
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2 października 2012 roku wydana została decyzja znak OS.6220.7.14.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu Przetwórstwa Rybnego - II etap w Bierkowie w granicach działki nr 222/1 obręb Bierkowo" 2012-10-04 13:27
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku wniosku z dnia 6 września ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 75A, 10-460 Olsztyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko-Gmina Słupsk" w Gminie Słupsk. 2012-10-01 09:47
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 września 2012 roku wydana została decyzja umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zakupie linii technologicznych do zakładu produkcyjnego Mirko" 2012-09-06 08:47
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku produkcyjno - magazynowego na dz. nr 115/24 w Głobinie" 2012-09-05 07:41
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 sierpnia 2012 roku wydana została decyzja znak OS.6220.19.10.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie" 2012-08-16 11:43
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zespół elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno wraz z infrastrukturą towarzyszącąw obrębach Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, gm. Słupsk,... 2012-08-08 08:59
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 7 sierpnia 2012 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zespół elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno... 2012-08-08 08:56
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Uzbrojeniu terenów pod inwestycje gospodarcze w ramach SSSE Redzikowo-Wieszyno etap II" 2012-07-18 09:37
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lipca 2012 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie" 2012-07-17 11:27
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie" 2012-07-16 18:59
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2012 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu Przetwórstwa Rybnego - II etap w Bierkowie w granicach działki nr 222/1 obręb Bierkowo" 2012-07-12 18:59
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 2 lipca 2012 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie" 2012-07-03 07:52
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.18.4.2012 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Uzbrojeniu terenów pod inwestycje gospodarcze w ramach SSSE Redzikowo-Wieszyno etap II" 2012-07-03 07:49
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2012r. Gminy Słupsk. ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uzbrojeniu terenów pod inwestycje gospodarcze w ramach SSSE Redzikowo-Wieszyno etap II" 2012-06-27 07:31
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej... 2012-06-15 11:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie Redzikowa - Wieszyna na działce nr 7/39 w obrębie Redzikowo" 2012-06-12 12:09
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 czerwca 2012 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie" na terenie Gminy Słupsk. 2012-06-11 13:34
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 4 czerwca Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie instalacji... 2012-06-11 13:35
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie grzebowiska dla zwłok zwierzęcych na działce 150 w Bruskowie Małym" w Gminie Słupsk. 2012-06-01 09:59
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Zakładu Przetwórstwa Rybnego - II etap w Bierkowie... 2012-05-15 17:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu prac remontowo - modernizacyjnych istniejącego zakładu (istniejącego tartaku) zlokalizowanego w Bydlinie... 2012-05-08 18:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Zakładu Przetwórstwa Rybnego - II etap w Bierkowie... 2012-04-02 11:58
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie dwóch hal - hali magazynowej i hali montażu wraz z częścią socjalną i biurową oraz niezbędną infrastrukturą w granicach istniejącej fabryki przekładni w Bierkowie na działkach 243/12; 243/13; 243/15? 2012-03-27 15:36
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 12/2012 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 6 marca 2012r. BranQ Sp. z o.o. ul. Tuwima 30, 76- 200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych 2012-03-19 22:13
dokument Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie dwóch hal - hali magazynowej i hali montażu wraz z częścią socjalną i biurową oraz niezbędną infrastrukturą w granicach istniejącej fabryki przekładni w Bierkowie 2012-03-19 22:08
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki okien i drzwi na działkach nr 157/2; 158/2; 159/2 obręb Płaszewko w Głobinie w Gminie Słupsk" 2012-03-08 16:44
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki regeneracji części samochodowych na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie Redzikowa-Wieszyna na działce 7/13 w obrębie Redzikowo" 2012-02-27 19:09
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki okien i drzwi na działkach nr 157/2; 158/2; 159/2 obręb Płaszewko w Głobinie w Gminie Słupsk" 2012-02-27 19:07
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Zakładu Przetwórstwa Rybnego Łosoś Sp. z o.o. we Włynkówku 49 B, 76-200 Słupsk" 2012-02-10 14:43
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki regeneracji części samochodowych na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej... 2012-02-07 12:14
dokument Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie Zakładu Przetwórstwa Rybnego Łosoś Sp. z o.o. we Włynkówku 49 B, 76-200 Słupsk? 2012-01-30 13:29
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch hal... 2012-01-23 09:26
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Roboty drogowe związane z budową drogi gminnej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Redzikowo - Wieszyno w Gminie Słupsk" 2012-01-11 13:50
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Roboty drogowe związane z budową drogi gminnej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Redzikowo - Wieszyno w Gminie Słupsk"... 2012-01-10 13:01
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki okien i drzwi na działkach nr 157/2; 158/2; 159/2 obręb Płaszewko w Głobinie w Gminie Słupsk". 2012-01-12 14:50