Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2012 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie rozdzielni 110 kV do układu docelowego pola 12-21 w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w m. Wierzbięcin"

OS.6220.31.2.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art 21 ust. 2 pkt 16, 33, 39 oraz 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227z póź.zm.) zawiadamiam

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2012 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie rozdzielni 110 kV do układu docelowego pola 12-21 w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w m. Wierzbięcin” na terenie Gminy Słupsk.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2012 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie rozdzielni 110 kV do układu docelowego pola 12-21 w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w m. Wierzbięcin” na terenie Gminy Słupsk.

Wójt Gminy Słupsk działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamia o wystąpieniu w trybie art. 77 ust. 1 ustawy OOS do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środsowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o opinię w sprawie ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków (ustnie do protokołu, pisemnie oraz drogą elektroniczną) do Wójta Gminy Słupsk codziennie w terminie 21 dni od 5.11.2012 r. do 26.11.2012 r. w przedmiotowym zakresie, pok. Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy w Słupsku, w godzinach 8:00 - 15:30.

Zawiadomienie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bruskowo Małe, Wierzbięcin
3. na stronie internetowej http://bip.gminaslupsk.pl (https://system.sios.pl/search) Nr karty- 37/2012

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 30-10-2012 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2012 14:23