Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-13 13:09:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.1.2024 z dnia 11.03.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzania polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacja elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk Wierzbięcin na części działki nr 102/5 obr. Bruskowo Małe gm. Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-12 15:20:50
Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Piotr Stawiszyński 2024-03-12 13:30:46
Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Piotr Stawiszyński 2024-03-12 13:30:17
Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Piotr Stawiszyński 2024-03-12 13:18:31
Wójt Gminy Postomino zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 8 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 206 obręb Pałówko, gmina Postomino" Piotr Stawiszyński 2024-03-12 11:10:27
Plan zamówień publicznych na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-12 11:07:28
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Piotr Stawiszyński 2024-03-12 11:06:14
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 Piotr Stawiszyński 2024-03-12 11:05:14
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9 Piotr Stawiszyński 2024-03-12 11:04:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 Piotr Stawiszyński 2024-03-12 11:02:46
Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w okręgach wyborczych nr 6, 9, 10 i 15. Piotr Stawiszyński 2024-03-12 11:01:03
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów Piotr Stawiszyński 2024-03-11 15:41:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 z dnia 11.03.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-11 15:39:58
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów Wojciech Kurczyk 2024-03-11 14:46:47
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów Wojciech Kurczyk 2024-03-11 14:46:17
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów Wojciech Kurczyk 2024-03-11 14:45:13
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Redzikowo na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031" uzgodnieniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, który będzie wyłożony do wglądu od 6 do 28 marca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-08 16:08:38
Wyniki przetargów z dnia 24 i 25.01.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-03-07 12:14:19
Wyniki z przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2024 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-03-07 12:14:12
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Redzikowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Stawiszyński 2024-03-07 10:42:37
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXXI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-03-07 10:26:57
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXXI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-03-07 10:26:06
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds geodezji i gospodarki gruntami Piotr Stawiszyński 2024-03-07 08:56:40
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Redzikowo na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031" uzgodnieniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, który będzie wyłożony do wglądu od 6 do 28 marca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 15:15:25
Uchwała Nr 2/II/2024 Rady Seniorów Gminy Redzikowo z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przeznaczenia budżetu Rady Seniorów Gminy Redzikowo w 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 15:03:17
Uchwała Nr 1/II/2024 Rady Seniorów Gminy Redzikowo z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Gminy Redzikowo II kadencji 2022-2026 r. na 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 15:01:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo z dnia 4 marca 2024 r. Wójt Gminy Redzikowo przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 14:22:18
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 5 marca 2024 r. wzywające komitety do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz o dodatkowych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Stawiszyński 2024-03-06 11:13:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 04 marca 2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, gmina Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-05 14:52:40
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-05 13:47:32
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-05 13:41:26
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 5 marca 2024 r. Gminna Komisja Wyborcza w Słupsku wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych: Piotr Stawiszyński 2024-03-05 08:25:32
Sołectwa 2023-2028 Piotr Stawiszyński 2024-03-04 15:27:16
Odpowiedź z dnia 27.02.2024 roku dot. płatności elektronicznych Piotr Stawiszyński 2024-03-01 12:14:52
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 7/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 7 lutego 2024 r., złożonego przez Pełnomocnika Inwestora Panią Elżbietę Duszę-Zwolińską w imieniu RP Global OZE XVII Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek 160/5; 234/2 w obrębie Lubuczewo w Gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-01 11:00:53
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:40:03
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:39:14
Postanowienie Nr 160/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:33:24
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 05.03.2024 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:31:40